Düzce Milletvekili Ercan Öztürk “7 Ekim Cumartesi günü başlayan İsrail- Filistin savaşını ve bu savaşta İsrail’in insanlık dışı gerçekleştirmiş olduğu saldırıları üzülerek takip etmekteyiz. Gelinen noktada görülmüştür ki sözde kuruluş amaçlarından biri Dünya barışını ve güvenliğini korumak olan Birleşmiş Milletler uzun bir süredir işlevine yerine getirememektedir. Birleşmiş Milletler insan olma vasfını ve insanlık ahlakını da yitirmiştir. İşte bu yüzden bugün daha sağlam daha insani ve adil bir milletlerarası güce ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Çağımız beklenen bu güce hasret ve gebedir. Bugün insanlığın şerefi, onuru ve vicdanı Birleşmiş Milletler değil meydanlardır. Dünyanın her yerindeki ve özellikle ülkemizdeki meydanlarda katillerin ve katillere kol kanat geren cesaret veren küresel güçlerin iki yüzlüğe karşı haklı bir tepki vardır. 15 Temmuz’da olduğu gibi bir kez daha meydanlar ve masumlar kazanacaktır. Ayasofya’nın dirilişi ile başlayan kutlu süreç Mescid-i Aksa’nın kurtuluşuyla taçlandırılacaktır. Er ya da geç Allah’ın izniyle mazlumlar galip gelecektir” ifadelerini kullandı.