YSK kimlerin istifa etmesi gerektiğini tek tek belirledi

YSK’nın kararında kimlerin istifa etmesi gerektiği ya da emeklilik dilekçesi vermesi gerektiği de tek tek sayıldı:

“-Aday olmak isteyen;

a) Hâkimler ve savcılar,

b) Yüksek yargı organları mensupları,

c) Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, 

ç) Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri

d) Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri

e) Subay ile astsubaylar,

f) Siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile 

g) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların,

en geç 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar 2839 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı Kanun’un 19’uncu maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına

2- Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 1 Aralık 2023 Cuma tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine, 

3- Aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de günü saat 17.00’ye kadar istifa etmeleri gerektiğine ve istifa en geç 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar istifa etmelerine ilişkin esas ve usullerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 40’inci maddesi uyarınca belirlenmesine, karar verildi.”