Ekonomi'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre Yönetmelik kapsamında artık; kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazların satın alınması halinde Türk vatandaşlığı kazanılabilecek.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, istisnai vatandaşlık kazanılması için satın alınması gerekli olan 400 bin dolar veya karşılığındaki döviz tutarındaki taşınmazın kapsamı yeniden belirlendi. Yönetmeliğin eski halinde 400 bin dolar veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazın tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhiyle satın alınması halinde Türk vatandaşlığının istisnai olarak verilmesi öngörülüyordu. Yani bedeli 400 bin dolar ve üzerinde olan tüm taşınmazların satın alınması, vatandaşlık için yeterli oluyordu. Değişiklikle taşınmazın tanımı, “400 bin dolar veya karşılığı döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmaz” olarak yeniden belirlendi.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin (b) bendi değişiklikten önce şöyleydi:

“En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.”

Yapılan değişiklikle yönetmeliğin ilk satırındaki ‘döviz tutarındaki’ ibaresinden sonra ‘kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmaz’ ifadesi eklendi.

NAHÇIVAN ESKİ BAŞBAKANI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE NAHÇIVAN ESKİ BAŞBAKANI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE

Sektör kaynakları EKONOMİ’ye yaptıkları açıklamada, düzenlemenin önceki halinin kapsamının çok geniş olduğuna dikkat çekerken, değişiklikle birlikte tarla ve arsa satışı yoluyla vatandaşlık verilmesinin yürürlükten kaldırıldığını kaydettiler.