Tarım ve Orman Bakanı İbrahim YUMAKLI'nın teşrifleriyle, Bakanlık birim amirleri ve il müdürlerinin katılımıyla Türkiye Yüzyılı kapsamında "Tarımsal Üretimin Planlanması ve Sözleşmeli Üretim" konusunda toplantı yapıldı.

Bakanlığın Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'da katılım sağladı.

Daha önce Bakanlık tarafından hazırlanan "Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Buna göre, sözleşmeli üretimde irade serbestisi esas kabul edilirken, salgın hastalıklar, tarım ürünleri ticaretinde yaşanan gelişmeler karşısında arz güvenliğinin sağlanması, tarımsal üretimin iç veya dış talebe uygun olarak ayarlanması veya bitki ve hayvan sağlığının korunması amacıyla, ihtiyaç halinde Bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün grupları sözleşmeli olarak üretilecek. Bakanlık sözleşmeli üretimi kayıt altına almak için sözleşmeli üretim yönetim sistemini kuracak ve işletecek.

Planlamada ise tarımsal üretimin öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını temin etmek için Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tesis edilecek.

Kurul, Bakan tarafından görevlendirilecek bakan yardımcısının başkanlığında, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü, Bitkisel Üretim Genel Müdürü, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Hayvancılık Genel Müdürü, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı ve Tarım Reformu Genel Müdüründen oluşacak.

Kurul, üretimden sorumlu Bakanlık birimlerinin teklifi üzerine üretim planlamasına konu ürün veya ürün gruplarını belirleyerek değerlendirecek. Tarımsal üretim planlanmasına esas olmak üzere üretim dönemleri itibarıyla ürün veya ürün gruplarıyla asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecek.

Kurul mevcut sosyo-ekonomik koşulları, üretim maliyetlerini ve gelir düzeyini, uluslararası gelişmeleri, iç ve dış ticareti, tarım ve gıda sektörünün mevcut durumunu ve gelişme trendiyle çevre faktörlerini dikkate alarak bütüncül yaklaşımla tarım, tarımsal sanayi ve kırsal kalkınmada entegrasyonu sağlayacak yönlendirmeleri yapacak.

Arz güvencesinin temin edilmesi, verimliliğin artırılması ve tarımsal üretimin geliştirilmesi için iklim değişikliğini de dikkate alarak uygun ekolojilerde arz ve talep miktarıyla yeterlilik oranına göre tarımsal üretim planlaması yapacak olan Kurul, üretim planlamasını tarımsal faaliyet alanlarına göre havza veya işletme bazında belirleyecek.

Toplantı sonrası sosyal medyada paylaşım yapan Bakan Yumaklı “Biz büyük bir aileyiz. İl tarım ve orman müdürlerimizle Bakanlığımızda bir araya geldik. Tarım ailesi olarak üreticilerimiz için çalışmaya, hizmet üretmeye devam ediyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte ülkemizin en ücra köşesindeki her bir vatandaşımızın yanındayız" dedi.

395293532_1357336531532809_6654750759548472973_n395029998_2632760500209755_7953874432768659734_n395213259_302654349215682_5760725799892601687_n394795903_1039817850505308_3500808295918632847_n394804788_1296386067739992_8034669418993430656_n