Konu hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun tarım sektörü için 7 milyon TL ye kadar hibe desteği verileceğini belirterek bu desteğin tarımın gelişmesi için oldukça önemli olduğunu “Bakanlığımız ve İl Müdürlüğü olarak daima vatandaşımızın yanında olunacağını" ifade etti. 

            1-EKONOMİK YATIRIM KONULARI:

1- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

2- Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar

3- Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar

4- Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar

5- Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

 

Ekonomik Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı:

Hibeye esas proje tutarları;

Yeni tesis başvurularında, 14.000.000 TL,

Tamamlama başvurularında 12.000.000 TL,

Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 10.000.000 TL

- Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 3.000.001 TL'dir.

- Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilecektir.

  2-KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIM KONULARI:

1) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları,

2) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

3) Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

4) El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar,

5) İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

6) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

7) Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları,

8) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

 

“EN İYİ NAKOTİK POLİSİ ANNE” PROJESİ “EN İYİ NAKOTİK POLİSİ ANNE” PROJESİ

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularında Hibeye Esas Proje Tutarı;

- Hibeye esas proje tutarı 3.000.000 TL'dir.

- Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 100.000 TL'dir.

- Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilecektir.

 

Başvurular 03.01.2024-19.02.2024 tarihleri arasında (www.tarimorman.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır.