Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda 22/04/2006 tarih ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 10/06/2007 tarih ve 26548 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin EK-1’inde, 02/05/2024 tarih ve 32534 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak değişikliğe gidilen “İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve standartlarına Dair Yönetmelik” esaslarına göre ihdas edilen, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kadrolardan 5 inci dereceli Hizmetli kadrosunun iptal edilerek, yerine Genel İdari Hizmetler Sınıfı kadrolarından 1 inci dereceli Uzman kadrosunun ihdas edilmesi talebi görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edilerek,rapor meclisin oylarına sunuldu.

DR. YILMAZ'IN 17 MAYIS DÜNYA HİPERTANSİYON GÜNÜ MESAJI DR. YILMAZ'IN 17 MAYIS DÜNYA HİPERTANSİYON GÜNÜ MESAJI

Snapinsta.app 441455856 18063872386530225 7126897389724653697 N 1080Snapinsta.app 442448524 18063872407530225 3840681058263947072 N 1080