Düzce genelinde 632.000 dekar alanda Fındık yetiştiriciliği yapılmakta olup son yıllarda Küresel İklim değişiklikleri ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, 2023 yılında Aralık ayında özellikle hava sıcaklıklarının aylık ortalamalarının yüksek olması, kış döneminde kar yağışının bölgede çok az olması; başta Fındıkta Kozalak Akarı, Külleme Hastalığı ve Fındıkta verim ve kaliteyi önemli oranda düşüren Fındıkta Kahverengi Kokarca zararının normalden çok daha fazla zararlı olması beklenmektedir.

Yapılan arazi çalışmaları kapsamında Fındık arazilerinde verimde önemli kayıplara neden olan, ancak üretici tarafından mücadele noktasında gözden kaçırılan Kozalak Akarı zararına bakıldığında meyve gözleri, sürgün gözleri ve yaprak gözlerinin deformasyona uğratan bu zararlının Nisan ayı sonu itibariyle yer değiştirmek üzere güllerden çıkıp yeni sürgünlere geçmek üzere harekete geçtikleri görülmektedir. Mücadelesinde kış döneminde bahçedeki güllerin elle toplanarak bahçenin bir köşesine bırakılmasını, bu günlerde ise dalda ortalama 5 ten fazla Kozalak (Gül) görülmesi durumunda Kimyasal Mücadelenin tercih edilmesi önem arz etmektedir. Kimyasal mücadelede Kükürt terkipli Bitki Koruma Ürünlerinin tercih edilmesi hem Kozalak Akarını kontrol ettiği gibi ayrıca Külleme Hastalığının da baskı altına alınması sağlanacaktır.   

Tarim Alanlarina Zarar Veren Kahverengi Kokarca Bocegi Ile Mucadele Uyarisi 1195

Fındıkta önemli bir diğer bir hastalık olan Külleme Hastalığı ise bir fungus (Mantar) olup kışı yere dökülen yapraklarda ya da yere dökülen bitki artıklarında geçirerek bahar döneminde kışlama formlarından çıkarak etrafa yayılmakta ve yeni bulaşmalara neden olmaktadır. Hastalık bitkinin yapraklarına, sürgünlerine ve çotanaklar üzerinde belirtiler meydana getirerek fotosentez alanını daraltarak yapraklarda hızlı bir yaşlanmaya giderek vaktinden önce kurumalara neden olmaktadır.          

Bölgemizde 4-5 yıldan bu yana Fındıkta önemli verim ve kalite üzerine önemli kayıplara neden olan Fındıkta Külleme Hastalığına karşıda Kozalak Akarı mücadelesi ilaçlarıyla birlikte bakanlıkça ruhsatlandırılmış uygun bir bitki koruma ürünü ile ilaçlama yapılması hem Kozalak Akarı zararlısını hem de Külleme hastalığını baskı altına alınacaktır.

İlimize 2021 yılında yeni bulaşan, birçok ilde büyük zararlara neden olan; İstilacı, Polifag ve tahripkâr özellikteki Kahverengi Kokarcası Zararlısı ise Fındıkta, diğer sebze ve meyvelerde emgi yapmak suretiyle zararlı olmakta, özellikle Fındıkta erken dönemde sarı ve Kara Karamuk zararları meydana getirmekte, ileriki süt olum döneminde ise tanede urlu yapı meyvede acılaşma ve verim ve kalite kaybına neden olmaktadır. Özellikle kışlamış erginlerin çıkışları, çiftleşmeleri ve yumurta bırakmalarını engellemek amacıyla bu günlerde araziye yeni inen bu zararlının tespiti için, üreticilerin bahçelerini kontrol etmelerini, yeni çıkışların görülmesi ya da popülasyonda herhangi bir artışın görülmesi durumunda İlaçlı Mücadeleye geçilmelidir. Mücadelede ocak başı 1 ergin görülmesi durumunda derhal Kimyasal Mücadeleye geçilmelidir. Bu zararlıyı kontrol altına almak üzere Bakanlığımızca hem yaşamsal alandaki mücadeleyi kontrol edebilmek, hem de tarımsal ürünlerdeki zararı en aza indirmek amacıyla gerekli Ruhsatlandırma çalışmaları yapılmış olup üreticilerimizin duyarlı olmalarını ve gerekli mekanik ve Kimyasal Mücadeleyi gerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir.

2351010 620X349

ÇOÇUK ANNELER ÇOÇUK ANNELER

İlaçlamalarda ilaçlamada kullanılacak olan suyun Ph'sı kontrol edilmeli, özellikle asidik karakterli ilaçların asidik karakterli gübrelerle kullanımında yüksek Ph'a sahip suyun karıştırılması genç dönemde olan Fındık yapraklarının yanmasına neden olmaktadır.

İlaçlamaya başlamadan önce arıcıların kolonileri etkilenmemesi amacıyla arılarını ilaçlama sahaları dışına çıkarmaları fırsat vermek amacıyla 7 gün önceden Kimyasal Mücadele yapılacak alandaki arı üreticilerine bilgi verilmeli aksi halde kanuni olarak suçlu duruma düşülmektedir. Ayrıca yapılacak olan İlaçlamalarda arıların etkilenmemesi için arıların kovanın içinde olduğu akşam saatlerinde yapılması arıların aktif olduğu dönemde ilaçlamaların yapılmaması önem arz etmektedir.

İnsan ve hayvan sağlığı bakımından ilaçlama bitiminden 21 gün sonrasına kadar ilaçlı bahçelerde hayvan otlatılmamalı ve meyve yenmemelidir. Ayrıca ilaç ambalajlarını gelişi güzel çevreye atarak hem insan hem de çevre sağlığını olumsuz etkilemiş olmayalım.

Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri İl de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe de ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile diğer kurum ve kuruluşlarda görevli Reçete yazmaya yetkili kişilerce yazılacak Reçete karşılığında Bitki Koruma Ürünleri Satış Bayilerinden alınarak Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Yetki Belgesi sahibi kişiler tarafından atılmalıdır.

Üreticilerimiz İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaat ederek daha geniş bilgi alabilirler