SİYASİ LİDERLERİN BAYRAM PLANLARI BELLİ OLDU SİYASİ LİDERLERİN BAYRAM PLANLARI BELLİ OLDU

"5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu Madde 9 da şube tanımı yer almaktadır. Buna göre; Bir merkeze bağlı olduğu halde ister merkezin bulunduğu odanın ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır.
Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki Odaya kaydolmak zorundadırlar. Yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik çerçevesinde birden fazla ticari işletme kaydı olup, odamıza şube kaydı yaptırmayan ticari işletmelere (üyelerimize) şube kayıt zorunluluğu bildirilmiştir. Şubesi bulunan ancak odaya kaydı bulunmayan üyelerimizin şube kaydı yaptırmaları gerekmekte olup, bilgilerinize önemle rica olunur."

Snapinsta.app 447918840 1478699939412294 2928528257640224414 N 1080

Editör: Haber Merkezi