Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı’nın;  Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği (ASLA) tarafından her yıl, Peyzaj Mimarlığı mesleğinin kurucusu olarak kabul edilen Frederick Law Olmsted’in doğduğu ay olan nisan ayında kutlandığını belirten Prof. Dr. Engin Eroğlu, bu önemli ay ile Peyzaj Mimarlığı mesleğinin tanınırlığının artırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Ayrıca, 1966 yılında Peyzaj Mimarisi Derneği çatısı altında örgütlenmeye başlayan Peyzaj Mimarlarının; bundan 30 yıl önce, 13 Mayıs 1994 tarihli TMMOB Genel Kurulu’nda Peyzaj Mimarları Odası’nın kurulumunun onaylanmasıyla Oda çatısı altında örgütlenmesine başladığını ve bu örgütlenmenin her geçen yıl daha da büyüyerek devam etmekte olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Engin Eroğlu “Bu vesile ile tüm meslektaşlarımızın Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü’nü tebrik ediyorum.” diyerek açıklamalarına devam etti.

YENİ TAŞKÖPRÜ MAHALLE OLMAK İSTİYOR YENİ TAŞKÖPRÜ MAHALLE OLMAK İSTİYOR

2024 Yılı Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı Teması: "Dünya İçin Kırmızı Kod"

Peyzaj Mimarlarının, ekolojik sürdürülebilirliği, peyzajların kalitesini ve işleyişini sağlamak, kolektif hafızayı, mirası ve kültürü canlı tutmak için estetik ve bilimsel ilkeleri uygulayarak, doğal, kırsal ve kentsel çevreleri planlandıklarını, tasarladıklarını ve yönettiklerini belirten Öğretim Üyemiz, “Peyzaj Mimarları, diğer disiplinleri yönlendirerek, koordine ederek, iklim değişikliği ve ekosistemlerin istikrarı, sosyo-ekonomik iyileştirmeler, toplum sağlığı, refahı ile ilgili uyum ve azaltma gibi doğal ve kültürel ekosistemler arasındaki ilişkileri planlarlar ve yönetirler.” ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda 2024 yılı teması olan "Dünya İçin Kırmızı Kod"a vurgu yapacak şekilde 30 farklı konu başlığı belirlendiğini söyleyen Eroğlu, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası yayınladığı duyuru metninde; “Dünya, acil eyleme geçilmesi yönünde yıllardır kırmızı kod vermektedir. Gezegenimizin tüm varlıklar için yaşanabilir halde kalması için yapılacak çalışmalarda önemli bir eşiğin önünde bulunmaktayız. Bu kırmızı kodu ciddiye alıp bu yeni duruma uyumlanmak ve etkilerini azaltmak için küresel ölçekte bir çalışma yapılması bir zorunluluktur. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve nice uluslararası anlaşma ve sözleşmeler, bu çalışmaları teminat altına alabilmek için ortak akılla çalışmaya davet etmektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için tüm dünyada doğa tabanlı çözümler, mavi/yeşil altyapı, peyzaj tabanlı şehircilik ve bilumum Peyzaj Mimarlığı hizmetlerinden yararlanılması gerekmektedir.” vurgusunda bulunduğunu dile getirdi.

Düzce’de Eğitime Başlamasının 30. Yılında, Üniversitemizin İlk Akredite Bölümü Peyzaj Mimarlığı

Peyzajı farklı ekosistemlerin birleşiminden oluşan bir mozaik şeklinde nitelendiren Prof. Dr. Eroğlu, “Bu mozaikte insan ve doğa arasındaki etkileşimlerin dengeli bir şekilde yönetilmesinde Peyzaj Mimarlarına ihtiyaç bulunmaktadır. 1968 yılında Peyzaj Mimarlığı eğitiminin ülkemizde başlamasının 56. yılı, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün Düzce’de eğitime başlamasının 30. yılında, Düzce Üniversitesi’nin ilk akredite olmuş bölümü olarak ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde değer üretmeye ve değer katmaya devam ediyoruz.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.