Görüşmelerin sonucunda sektörden alınan talepler, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık imzasıyla, TOBB’a iletilmiştir. 
Yük ve Yolcu Taşımacılığı ve Lojistik sektörü temsilcilerinin ilgili bakanlıklardan taleplerini içeren yazı, 25 Aralık 2023 Pazartesi günü TOBB’a iletilmiştir. Yazıda aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir. 


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi' ve ‘Sayısal Takograf Veri Aktarımı' bildiğiniz üzere, ulaştırma elektronik takip ve denetim sistemine geçiş ve sayısal takograf veri aktarımı konusunda son tarih 30 Haziran 2020'ydi. Yayınlanan resmi gazete ile bu süre ulaştırma elektronik takip ve denetim sistemi için 1 Ocak 2021 tarihine; sayısal takograf veri aktarımı konusunda 1 Ocak 2024 tarihine uzatılmıştı.
Üyelerimizden gelen talepler üzerine;
* Karayolları Taşıma Yönetmeliği 'nin 40 ıncı maddesinin 6 ıncı fıkrası kapsamında talep edilen "U-ETDS sistemine veri girişi zorunluluğu" kapsamında; Geçici 2 inci maddenin (g) bendinin 1 numaralı alt fıkrasında belirtilen 1.1.2024 tarihinin iki yıl daha uzatılması,
* Karayolları Taşıma Yönetmeliği THY’nin 40 ıncı maddesinin 31 inci fıkrası kapsamında talep edilen "takograf verilerinin kart verme otoritesine gönderme zorunluluğu" kapsamında; Geçici 2 inci maddenin (e) bendi ile düzenlenen 1/1/2024 tarihinin iki yıl daha uzatılması ve uyarma cezası verilmemesi, konusunda gerekli girişimlerin yapılması.


Şoför kaynağının verimli kullanılabilmesi adına, Şoför yaş sınırı uygulamaları ile ilgili gerek ülkemizin taraf olduğu AETR Sözleşmesinde gerek ise Avrupa Birliği' nin 2006 / 1267 AT Sürücü belgeleri yönetmeliğinde; Sürücü yaşları için üst sınır olmamakla birlikte sadece asgari yaş sınırı belirlendiği görülmektedir. Üyelerin profesyonel TIR sürücülüğü mesleği, özveri, ciddi tecrübeler, meşakkatli, tehlikeli ve sabır isteyen bir meslek olması ve tecrübeye dayalı bir meslektir. Fakat bu mesleğe yönelik gün geçtikçe talepler azalmakta sağlığı yerinde olan tecrübeli şoförlerimizi' de yaş sınırından dolayı sektörden ayrılması firmaları zora soktuğu bildirilmiştir.


Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34.Madde (c) fıkrasında sürücülerin "66 yaşından gün almamış olmaları" şartı bulunmakta olup Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bir düzenleme ile söz konusu yaş sınırlaması 31.12.2023 tarihine kadar "69 yaşından gün almamış olmak" şeklinde düzenlenmiştir. Bahse konu düzenlemenin, sağlığı sürücülük mesleğini yapmaya elverişli olan birçok sürücü için yapılmış olup; yaş aralığının 2 yıl daha uzatılması tecrübeli şoförlerin bu meslekte olmaları açısından önem taşımaktadır.

DÜZCE ÇAKIRLAR MAHALLESİNDE MOBİL SAĞLIK TARAMALARI DEVAM EDİYOR DÜZCE ÇAKIRLAR MAHALLESİNDE MOBİL SAĞLIK TARAMALARI DEVAM EDİYOR


Diğer taraftan, ülkemiz ihracatının ana taşıma modlarından birisi olan uluslararası karayolu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren profesyonel TIR sürücüleri, Schengen vize temininde yaşanan sorunlar nedeniyle ciddi mağduriyet yaşamakta olup; hali hazırda Schengen vizesi olup da yaş haddi nedeniyle 31.12.2023 tarihinden itibaren mesleği icra edemeyecek olan sürücülerin de zor şartlarda alınan vizeleri maalesef kullanılamaz hale gelecektir.

Editör: Haber Merkezi