Hareket dergisinin kurucusu, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen olarak tanınan Topçu, 1909 yılında İstanbul Süleymaniye'de dünyaya geldi.

Erken Dönem Hayatı ve Eğitimi

Baba tarafından Erzurumlu Topçuzadeler mensubu olan Nurettin Topçu'nun ailesi, İstanbul'a yerleşen ilk kişiler arasında yer aldı. Topçu, Bezmialem Valide Sultan Mektebi'nde başladığı eğitimine Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi'nde devam etti ve burayı birincilikle tamamladı. Altı yaşında iken öğretmeni Nafiz Bey'in etkisiyle Mehmet Akif Ersoy sevgisi kazandı.

Eğitim ve Akademik Kariyeri

1928 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Topçu, aynı yıl Fransa'ya giderek Aix Lisesi'nde eğitim aldı ve ardından Strazburg Üniversitesi'nde felsefe üzerine çalışmalar yaptı. 1934 yılında Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe doktorası veren ilk Türk oldu ve "İsyan Ahlakı" isimli doktora teziyle büyük ödüller kazandı. Bu süreçte Maurice Blondel gibi düşünce insanlarıyla tanışarak fikirlerini olgunlaştırdı.

Fikirleri ve Eserleri

Topçu, hareket felsefesi üzerine kurduğu düşünsel çerçeveyle Türk düşünce hayatına önemli katkılarda bulundu. "Hareket" dergisi aracılığıyla bu felsefeyi Türk okuyucusuna tanıttı ve birçok eser kaleme aldı. Anadoluculuk düşüncesini savunan Topçu, İslam ve Türk tarihini derinlemesine incelediği eserlerinde tasavvuf ve modern dönemin sosyolojik gerçekliklerini de tahlil etti.

Öğretmenlik ve Eğitimdeki Rolü

Topçu, Türkiye'ye döndükten sonra Galatasaray Lisesi başta olmak üzere çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı ve toplam 40 yıl boyunca eğitim camiasına hizmet etti. Özellikle tarih, psikoloji, felsefe ve dinler tarihi derslerindeki derin bilgisi ve öğretmenlik tutkusuyla tanındı.

571 YILLIK ZAFERİN TARİHİ ANATOMİSİ 571 YILLIK ZAFERİN TARİHİ ANATOMİSİ

Siyasi ve Toplumsal Katkıları

1960 ihtilalinden sonra siyasi çevrelerle mesafeli duruşunu koruyan Topçu, milliyetçilik anlayışını modern Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre yeniden yorumladı. Adalet Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı ancak siyasi çekişmeler nedeniyle bu çevreyle ilişkisini kesti.

Vefatı ve Mirası

1975 yılında pankreas kanseri nedeniyle vefat eden Nurettin Topçu, Türk düşünce dünyasında bıraktığı derin izle anılmaya devam ediyor. Hayatı boyunca kaleme aldığı eserler, Türk kültür ve düşünce hayatının önemli bir parçası olarak kabul ediliyor.

Ödüller ve Anma

Topçu'ya, eserlerindeki derinlik ve topluma katkılarından dolayı birçok ödül verildi. 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde "Vefa" ödülüne layık görüldü.

Nurettin Topçu'nun düşünsel mirası, bugün de Türkiye'de ve dünya genelinde felsefe, sosyoloji ve kültür alanında çalışanlar için önemli bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Editör: Haber Merkezi