LİSE ÖĞRENCİLERİ, "SPOR EĞİTİMİ" DERSİNDE 19 SPOR DALINDAN BİRİNİ SEÇEBİLECEK LİSE ÖĞRENCİLERİ, "SPOR EĞİTİMİ" DERSİNDE 19 SPOR DALINDAN BİRİNİ SEÇEBİLECEK

Okullarda Uyulması Gereken Adab-ı Muaşeret Kuralları Nelerdir?

 • Sabah anne babamızı üzmeden , yormadan erken kalkmak , kahvaltımızı yaparak hazırlanmak .

 • Okula zamanında gitmek, geç kalmamak.

 • Tören ve toplanma saatinde (08:50) toplanma alanında hazır bulunmak .

 • Mazeretsiz , izinsiz  devamsızlık yapmamak.

 • Hasta olduğumuzda okul idaresine bilgi vermek ve muayene olmak , muayene sonucuna göre hareket etmek , başkalarının sağlığını tehlikeye atmamak

 • Öğretmenleri derste dikkatli dinlemek, dersi derste öğrenmek.

 • Derste ders harici şeylerle meşgul olmamak.

 • Ders sırasında başkalarını rahatsız etmemek, konuşup gürültü yapmamak.

 • Ev ödevlerini zamanında yapmak ve istendiğinde öğretmene göstermek.

 • Teneffüslere zamanında çıkmak ve derse giriş zili çaldığında sınıfa dönmek.

 • Ders giriş zili çaldığında hangi ders yapılacaksa o dersin kitap , araç ve gereçlerini hazırlayarak öğretmeni beklemek.

 • Tuvalet ve kantin ihtiyaçlarını teneffüs zamanında gidermek.

 • Okul içerisinde,koridorlarda ve sınıfta yiyecek ve içecekleri yere dökmemek.

 • Okulda sakız çiğneyip yere atmamak.

 • Yiyecek ve içecekleri sıra altına vb yerlere koymamak , yiyip içtikten sonra varsa ambalaj atıklarını sıfır atık kutularına atmak .

 • Arkadaşlarımızdan izinsiz (kitap, defter, kalem, silgi vs.) gibi özel eşyalarını kullanmamak.

 • Arkadaşlarımızla alay etmemek, lakap takmamak ve küçük düşürmemek.

 • Yazılılarda kopya çekmemek ve kopya vermemek.

 • Okul girişinden son ders bitip çıkış yapılıncaya kadar cep telefonunu kapalı tutmak.

 • Okulda diğer öğrencilere hiçbir şekilde fiziksel temas içeren saldırıda yada sözlü tacizde bulunmamak ..

 • Okulda bulundurulması yasak materyal  getirmemek.

 • Okula gelirken ders araç ve gereçlerini getirmek.

 • Okuldan sonra oyalanmadan eve gitmek.

 • Okul araç ve gereçlerine zarar vermemek.

 • Başta öğretmen ve çalışanlar olmak üzere tüm büyüklerimize karşı saygılı olmak.

 • Okul kılık ve kıyafet kurallarına uymak.Temiz ve düzgün giyinmek.

 • Bir talep yada şikayetimiz olduğunda bunu konu ile ilgili görevli ve yetkili kişi ile paylaşmak . Örneğin sınıf içinde anlık cereyan eden bir olayı dersi yapan öğretmene , devam eden bir sorunu sınıf rehber öğretmenine, okul bahçesinde yada koridorda cereyan eden bir konuyu da nöbetçi öğretmene bildirmeliyiz.

Resmi Makamlarda Dikkat Edilecek Adab-ı Muaşeret Kuralları

Resmi daireye giderken mutlaka kimliğimizi ispatlayacak  şekilde TC Kimlik Kartı yada Nüfus Cüzdanı ile gitmek .

Resmi daireye gitmeden evvel , eğer gerekli ise , internet sitesi vb yerden konu ile ilgili istenen bilgi , belge ve dilekçeleri usulüne uygun hazırlamak.

Dilekçemizi usulüne uygun ,hangi makama vereceksek ona hitap ederek, açık ve net bir şekilde yazmak , dilekçemizi imzalamak , ve sol alt bölüme iletişim bilgilerimizi yazmak.

Resmi daireye giderken uygun kılık kıyafet giymek.

Resmi daireye  giderken kamu etik kurallarına aykırı hediye götürmemek.

Resmi dairede bir amirle görüşülecekse varsa görevli memura bilgi vererek görüşme için izin istemek

Resmi dairede görüşme yapmak için gidildiğin de kapıyı bir kez çalmak ve davet beklemeden içeri girmek .

Resmi dairede odaya girince görüşme yapılacak amirin tam karşısına gelecek şekilde durmak , saygılı bir üslupla selam vermek  , kendimizi tanıtarak ziyaret amacımızı açıkça belirtmek .

Resmi dairede odaya girdiğimiz de eğer amir meşgulse işinin bitmesini beklemek

Resmi dairede karşımızdaki amir buyur ederse oturmak ve bir ikramda bulunursa kabul ederek , konu ile ilgili bizden istenen yazılı sözlü bilgileri açıklamak.Varsa yazılı dilekçemizi vermek.

Resmi dairede amir ile konuşurken , konunun dışına çıkmamak , konuşmayı uzatmamak , kısa ve öz konuşmak .

Amirle yazılı sözlü iletişim tamamlandıktan sonra müsaade isteyerek çıkmak .

Bir amir ile resmi görüşmeye konu olan işin yada talebin neticesi ve işleyecek süreç hakkında varsa ilgili memurdan bilgi almak .

Eğer yazılı başvuruda bulunuldu ise başvurunun kayda girdiğine dair kayıt sayısı/numarası vb almak.

Editör: Haber Merkezi