Millî Eğitim Bakanlığı, Bakan Yusuf Tekin'in katılımlarıyla evrensel değer ve standartlar göz önünde bulundurularak millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sisteminin dinamiklerinin tartışılacağı "Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim" sempozyumu, 26-27 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

MEB RESMEN AÇIKLADI ! MEB RESMEN AÇIKLADI !

Sempozyumda, "Öğretmenlik ve Mesleki Gelişim, Eğitimde Kültürel Miras ve Değerler Eğitimi, Eğitim ve Öğretim Süreci, Teknolojik Gelişmelerin Eğitime Etkisi, Eğitimde Kapsayıcılık ve Rehberlik, Yurt Dışı Türk Okulları ve Milletlerarası Okullar ve Eğitimde Paydaşların Rolü ve Katılımı" olmak üzere 7 ana tema ve bunlara bağlı 19 alt tema ele alınacak.

Ülke genelinde bin 336 başvuru gerçekleştirildi

Bu başlıklara bağlı olarak 9-24 Ekim 2023 tarihinde sempozyum için çevrim içi platformlarda bildiri başvurusu yapıldı. Ülke genelinde bin 336 başvuru gerçekleştirildi.

Başvurular arasından 100 sunum yüz yüze, 25 poster ve 125'i de video olmak üzere toplam 250 sunum seçildi. Söz konusu seçim, 47 farklı üniversite ve 31 farklı alandan toplamda 136 Bilim ve Değerlendirme Kurulu üyesi olan hakem heyeti tarafından, bilimsel yöntemlerle 3 akademisyenin birbirinden bağımsız bir şekilde yaptıkları puanlamanın aritmetik ortalaması alınarak elde edilen puana göre bir değerlendirme sürecine tabi tutularak gerçekleştirildi.

Sempozyumda, Bakanlık bünyesinde 10 Genel Müdürlüğü (Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlük (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) ve 6 resmî kurum (Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Maarif Vakfı, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü) olmak üzere toplamda 16 stant, ilgili birimler tarafından fuaye alanında faaliyette bulunacak.

Bildiriler çevrim içi platformlarda öğretmenlerin erişimine açılacak

Sempozyum programı yönünde, iki günlük sürede 100 bildiri eş zamanlı olarak 5 oturumda yüz yüze sunulacak. 25 bildiri ise poster sunumu şeklinde fuaye alanında sunulacak. Diğer 125 bildiri sunumu ise Bakanlığın çevrim içi platformlarına da eklenerek tüm öğretmenlerin erişimine açılacak.

Sempozyum sonunda, sunumu yapılan tüm bildiriler derlenerek bildiri kitabı hâline getirilecek. Gerçekleştirilen bu sunumlar profesyonel olarak kayıt altına alınacak ve Bakanlığın ilgili çevirim içi platformları aracılığıyla önümüzdeki günlerde tüm öğretmenlerin istifadesine sunulacak.

Sempozyum süresince 2 panel yapılacak olup bu sempozyumlarda çağrılı konuşmacılar sunumlarını yapacak.

Öğretmenlerin gözünden eğitimin bugünü ile geleceğinin yine öğretmenlerin fikirleri yönünde masaya yatırılacağı sempozyum, eğitimin güçlü yönleri ve fırsatlarının tartışılmasının yanı sıra eğitimde yaşanan zorlukları, öğretmenlerin eğitim öğretim sürecindeki rolünü, tecrübelerini ve geleceğe dair beklentilerini daha iyi anlamak için önemli imkânlar sunacak. 

Böylece eğitim sisteminin güncel durumu ve gelecekteki olası değişimleri hakkında değerlendirmeler elde edilerek eğitimde iyileştirmeler için adımlar atma konusunda da katkı sağlanacak.

Editör: Haber Merkezi