AYFER YÜKSEL YENİ GÖREVİNDE AYFER YÜKSEL YENİ GÖREVİNDE

* Temel Destek kapsamında 750 TL/baş,

* Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği; İlkine buzağılama yaşı en fazla 960 gün olan düvelerin buzağıları veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre en fazla 600 gün olan ineklerin doğan buzağılarına ilave 300 TL/baş,

* Suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave 450 TL/baş,

* Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 200 TL/baş,

* Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda yapılır.

Buzağı desteklemesi şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme birim miktarlarının 1-20 başa kadar Tamamı, 21-100 başa kadar % 75’i, 101-500 başa kadar % 50’si ödenir.

 

Desteklemeden Yararlanmak İçin Buzağıların;

- 2023 yılı içerisinde doğmuş olması,

- Küpelenerek TÜRKVET ve E-Islah sistemlerine kaydedilmiş olması ve buzağıların her iki veri tabanında doğdukları işletme numarası, cinsiyet, ana kulak numarası ve doğum tarihleri aynı olması,

- TÜRKVET kayıtlarına göre doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olması,

- Programlı aşılarının (Dişilerde Brusella ve Şap, Erkeklerde Şap) tamamlanmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olması gerekiyor.   

Başvuru Şekli ve Dönemleri,

Başvurular 2 dönem halinde alınacaktır. Yetiştiriciler, desteklemeyi hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorlarsa, almak istedikleri örgüt üzerinden, kooperatifler aracılığıyla almak isteyenler bölge veya il üst birlikleri üzerinden, soy kütüğü ilave destekleme alacaklar damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerinden; herhangi bir örgüt üye olmayanlar ise doğrudan İl/ İlçe Müdürlüklerine başvuracaklardır.

1.Dönem Başvuruları: 26/11/2023 – 02/01/2024 tarihleri arasında,

2.Dönem Başvuruları: 01/04/2024 – 17/06/2024 tarihleri arasında alınacaktır.

Birinci dönemde başvurusu olan yetiştiriciler, ikinci dönemde tekrar başvuru yapamaz.

Başvuruların son kayıt tarihindeki TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının verilerinden, birinci dönemde destekleme yılının ilk sekiz ayında doğan buzağılar için, ikinci dönemde ise destekleme yılının tümünde doğan ancak birinci dönemde destekleme almayan buzağılar için icmal-1 (askı) listesi HAYGEM tarafından hazırlanır ve E-Islahta yayımlanır.

Destekleme süresi içerisinde ve ilgili mevzuat kapsamında, buzağıların zamanında küpeletilmesi, TÜRKVET ve E-Islah kayıt sistemlerine kaydettirilmesi, programlı aşılarının yaptırılması ve işletme bilgileri ile desteklemeye esas verilerin kayıt sistemlerinde güncellenmesinden yetiştiriciler sorumludur.

Ayrıca 2023 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (2023/41) kapsamında yayımlanan diğer desteklemeler; Anaç Koyun ve Keçi DesteklemesiDişi Manda DesteklemesiMalak DesteklemesiArılı Kovan DesteklemesiSürü Yenileme DesteğiBesilik Erkek Sığır Sığır/Manda DesteklemesiSürü Yöneticisi (Çoban) İstihdamı DesteğiDüve Alım DesteğiKoç Teke Alımı DesteklemesiHastalıktan Ari İşletme Desteklemeleri vb. hakkında aşağıdaki linkteki bilgi notundan faydalanabilirsiniz.

Tüm hayvancılık desteklemeleri konusunda daha ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerimiz, İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvurabilirler.

Editör: Haber Merkezi